Podziękowania

Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która odbyła się w dniach 24-26.10.2018 w Rytrze, składa serdeczne podziękowania Patronom Honorowym i Naukowym Konferencji, Członkom Komitetu Honorowego, Rady Naukowo-Programowej, Złotym Partnerom Konferencji, Firmom branżowym oraz wszystkim Uczestnikom. Poczytujemy sobie za zaszczyt Państwa zainteresowanie naszym wydarzeniem.


Tematyka Konferencji pozwoliła na integrację środowisk zawodowych i naukowych zainteresowanych problematyką infrastruktury krytycznej miast. W czasie Konferencji, mieliśmy okazję spotkać się w gronie najwybitniejszych Przedstawicieli Świata Nauki z kraju i zagranicy, Przedstawicieli instytucji państwowych i  samorządowych Wydziałów Kryzysowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Środowiska branżowego.

 

Składamy na Państwa ręce podziękowanie za liczne przybycie, przygotowanie ciekawych referatów oraz aktywny udział w obradach, a także za wspaniałą atmosferę w czasie merytorycznych dyskusji. 

 

Organizacja Konferencji stanowiła dla nas wielkie wyzwanie, zwłaszcza że podjęliśmy się tak szerokiego przedsięwzięcia po raz pierwszy. Wierzymy, że zdobyte doświadczenie pomoże nam w przygotowaniu kolejnych edycji Konferencji, które planujemy w cyklu dwuletnim i na które już serdecznie zapraszamy.

 

Mamy nadzieję, że kolejne edycje Konferencji będą cieszyć się powodzeniem i sukcesem, a przede wszystkim Państwa licznym udziałem, a nawiązana w czasie w tym czasie współpraca zaowocuje jeszcze wytrwalszą pracą na rzecz bezpieczeństwa.

 

Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną oraz potrzeby w tym zakresie w tym poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

oraz serdecznymi pozdrowieniami,

Organizatorzy

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, energetyki oraz teleinformatyki

Harmonogram Zarejestruj się

JANUSZ ADAMEK
Prezes Zarządu
“Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.