O konferencji Infrastruktura Krytyczna Miast

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją monitoringiemi bezpieczeństwem komunalnejinfrastruktury krytycznej obejmujących w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, energetyki oraz teleinformatyki


Konferencja Naukowo Techniczna stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwia prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągów, kanalizacji, energetyki oraz teleinformatyki.

Tematyka konferencji pozwala na integrację środowisk zawodowych i naukowych zainteresowanych problematyką dotyczącą infrastruktury krytycznej miast oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Zaproszenie kierujemy do ośrodków naukowych i instytutów badawczych, instytucji związanych z ochroną środowiska, a także przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych i branżowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie infrastrukturą komunalną oraz bezpieczeństwo społeczne.

Tematyka Konferencji:

 • Efektywność zarządzania bezpieczeństwem w rozproszonej złożonej infrastrukturze komunalnej
 • Powiązania i zależności międzybranżowe systemów infrastruktury komunalnej
 • Eksploatacja systemów infrastruktury komunalnej w warunkach normalnych i w sytuacjach kryzysowych
 • Awaryjność systemów infrastruktury komunalnej w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania
 • Zarządzanie infrastrukturą miejską jako elementem infrastruktury krytycznej
 • Infrastruktura miast jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego
 • Granice obszarów i punkty krytyczne infrastruktury komunalnej – ich znaczenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej
 • Szacowanie ryzyka i koncepcja uodpornienia infrastruktury komunalnej
 • Zagrożenia asymetryczne w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej
 • Prawne i ekonomiczne uwarunkowania ochrony komunalnej infrastruktury technicznej
 • Technologia i materiały, a bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej.

Komitet Honorowy:

JM dr hab. inż. Andrzej CHOCHÓŁ, prof.nzw.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków (PL)

JM dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof.nzw.

Rektor PWSZ Nowy Sącz (PL)

JM prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR

Rektor Politechniki Krakowskiej (PL)

JM prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

Rektor Politechniki Śląskiej Gliwice (PL)

JM prof. dr hab. inż. Włodzimierz SADY

Rektor Uniwersytetu Rolniczego Kraków (PL)

JM prof. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków (PL)

Mgr Janusz Adamek

Prezes Zarządu Spółki „Sądeckie Wodociągi” Nowy Sącz (PL)

Mgr Dorota Jakuta

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (PL)

Mgr inż.Krystyna KORNIAK-FIGA

Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Warszawa (PL)

Ryszard NOWAK

Prezydent Miasta Nowego Sącza (PL)

Mgr Piotr ZIĘTARA

Prezes Zarządu MPWiK SA Kraków (PL)

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, energetyki oraz teleinformatyki

Harmonogram Zarejestruj się

JANUSZ ADAMEK
Prezes Zarządu
“Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.