Kontakt
"Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz

Tel.: (18) 443 86 04

Fax: (18) 443 83 04

E-mail: ikm@swns.pl

NIP: 734-24-24-787
REGON: 490797830

Napisz do nas
Pole zostało wypełnione poprawnie
Pole NIE zostało wypełnione poprawnie
Pole zostało wypełnione poprawnie
Pole NIE zostało wypełnione poprawnie
Pole zostało wypełnione poprawnie
Pole NIE zostało wypełnione poprawnie
Pole zostało wypełnione poprawnie
Pole NIE zostało wypełnione poprawnie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek, e-mail, Nr telefonu) przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. z Nowym Sączu dla potrzeb organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA MIAST przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia ww. konferencji, a także po jej zakończeniu w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Jednocześnie oświadczam, że powyższa zgoda została przeze mnie wyrażona świadomie i dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konferencji przez Spółkę Sądeckie Wodociągi znajdującą się na stronie Spółki pod adresem https://www.swns.pl/166,RODO.htm
Pole zostało wypełnione poprawnie
Pole NIE zostało wypełnione poprawnie

"SĄDECKIE WODOCIĄGI" ZAPRASZAJĄ

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, energetyki oraz teleinformatyki

Harmonogram Zarejestruj się

JANUSZ ADAMEK
Prezes Zarządu
“Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.